sisäasioiden > Uutiset > Teollisuuden uutisia

Varotoimet kaasumoottorisahan käytössä

2021-10-11

Akaasumoottorisahaon bensiinimoottorilla toimiva käsisaha. Sitä käytetään pääasiassa puunkorjuuseen ja puuntuotantoon. Sen toimintaperiaate on luottaa sahaketjun lomitettujen L-muotoisten terien poikittaiseen liikkeeseen leikkaustoiminnon suorittamiseksi. Mitä varotoimia on siis noudatettava käytettäessä moottorisahaa?

1. Tarkista kireyssahan ketjuusein. Sammuta moottori ja käytä suojakäsineitä tarkastuksen ja säädön aikana. Oikea kireys on, kun ketju on ripustettu ohjauslevyn alaosaan, ketjua voidaan vetää käsin.

2. Ketjuun tulee aina roiskua hieman öljyä. Sahan ketjun voitelun ja voiteluöljysäiliön öljytaso on tarkastettava aina ennen töiden aloittamista. Ketju ei saa toimia ilman voitelua. Jos käytetään kuivaa ketjua, leikkuulaite vaurioituu.

3. Älä koskaan käytä vanhaa moottoriöljyä. Vanha moottoriöljy ei täytä voiteluvaatimuksia eikä sovellu ketjujen voiteluun.

4. Jos öljytaso öljysäiliössä ei laske, voi olla, että voitelun syöttö on epäonnistunut. Ketjun voitelu ja öljypiiri tulee tarkistaa. Likaantuneen suodattimen läpi kulkeminen voi myös johtaa voiteluöljyn huonoon syöttöön. Öljysäiliön ja pumpun yhdistävän putken voiteluöljyn suodatin on puhdistettava tai vaihdettava.

5. Uuden ketjun vaihdon ja asennuksen jälkeen sahaketju tarvitsee 2-3 minuuttia sisäänajoaikaa. Tarkista ketjun kireys sisäänajon jälkeen ja säädä tarvittaessa. Uudet ketjut vaativat useammin kiristystä kuin pitkään käytetyt ketjut. Kylmissä olosuhteissa sahaketju on kiinnitettävä ohjauslevyn alaosaan, mutta sahaketjua voidaan liikuttaa ylemmän ohjauslevyn päällä käsin. Kiristä ketju tarvittaessa uudelleen. Kun käyttölämpötila saavutetaan, sahaketju turpoaa ja painuu hieman, eikä ohjauslevyn alaosan voimansiirtolenkki pääse karkaamaan ketjun urasta, muuten ketju hyppää ja ketju on kiristettävä uudelleen.

6. Ketjun tulee olla löysällä työn jälkeen. Ketju kutistuu jäähtyessään, ja ketju, joka ei ole löysällä, vahingoittaa kampiakselia ja laakereita. Jos ketjua kiristetään käyttötilassa, ketju kutistuu jäähtyessään ja ketju on liian tiukka vahingoittaakseen kampiakselia ja laakereita.